KOMPOZYCJE ANNY STOLARCZYK

SIEDEM DUCHÓW BOGA

 

W przygotowaniu...

KSIĘŻYCOWE MORZA

 

"Od pradziejów, aż do teraz, wzrok Księżyca odwzajemnia skierowane weń spojrzenia ludzkich oczu..."

Poemat liryczny na Kwartet żeński, Flet i Fortepian. 

1. PROLOG

2. CZĘŚĆ I - MORZE DESZCZÓW (Mare Imbrium)

3. CZĘŚĆ II - MORZE PRZESILEŃ (Mare Crisium)

4. CZĘŚĆ III - MORZE JASNOŚCI (Mare Serenitatis)

5. CZĘŚĆ IV - MORZE NEKTARU (Mare Nectaris)

6. CZĘŚĆ V - MORZE SPOKOJU (Mare Tranquillitatis)

7. EPILOG

(Słowa : Anna Stolarczyk)

GRATIA PLENA

 

Poemat muzyczny o tematyce maryjnej na Kwartet żeński, Obój, Altówkę i Wiolonczelę, skomponowany do słów trzech wybranych fragmentów z początku Ewangelii wg św. Łukasza.

Fragment I (Pozdrowienie Anielskie)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus...

Fragment II (Magnificat)

Wielbi dusza moja Pana i raduje się mój duch w Bogu, Zbawcy moim... albowiem odtąd błogosławić będą mnie wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte...

Fragment III

Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś, że się spełnią słowa powiedziane Ci od Pana...

Tryptyk SPIRITUAL MOMENTS

 

1. PRZEBUDZENIE 

Wokaliza na Kwartet żeński, Altówkę i Wiolonczelę.

2. BEZCODZIENNOŚĆ

Miniatura na Kwartet żeński i Kwartet smyczkowy. Tekst utworu inspirowany jest Prologiem książki "JAM JEST" Ryszarda Kleina.

3. OCEAN

Wokaliza na Sopran koloraturowy i Kwartet smyczkowy.

PODRÓŻ MISTYCZNA II

 

Cykl tematyczny, skomponowany dla Kwartetu żeńskiego z towarzyszeniem Kwartetu smyczkowego, w którego skład wchodzą następujące utwory :


1. WOKALIZA


2. WIATR


3. MODLITWA O MĄDROŚĆ


4. Z PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI


5. MIŁOSNA ANTYFONA II


6. WIDZENIE IZAJASZA


7. SŁOWO


8. WOŁAJ DO MNIE...


Treść „PODRÓŻY MISTYCZNEJ”, niemal w całości, inspirowana jest tekstami biblijnymi. Autorka cytuje wprost, bądź parafrazuje - nie zmieniając sensu - Księgi Starego i Nowego Testamentu, takie jak : „Księga Izajasza”, „Księga Jeremiasza”, „Pieśń nad Pieśniami”, „Księga Psalmów”, „Ewangelia wg św. Jana”, czy „Księga Apokalipsy św. Jana”. Sporadycznie pojawiają się, w formie dopełnienia zasadniczej treści, komentarze zaczerpnięte z dzieł mistyków chrześcijańskich.

DZIESIĘĆ PSALMÓW

 

OBSADA :


- Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Baryton, Bas

- Skrzypce, Obój, Klarnet, Fortepian

- Kwartet smyczkowy

- Chór żeński

 

* * *

  

1. „Chę błogosławić Pana w każdym czasie...” - PSALM 34
(6 śpiewaków, Fortepian)


2. „Złożyłem w Panu całą nadzieję...” - PSALM 40
(Baryton solo, Skrzypce, Fortepian)


3. „Z mego serca...” - PSALM 45
(Alt i Tenor solo, Chór żeński, Kwartet smyczkowy, Klarnet)


4. „Kto przebywa pod osłoną Najwyższego...” - PSALM 91
(Mezzosopran solo, Kwartet smyczkowy, Obój, Fortepian)


5. „Pan króluje...” - PSALM 93
(Bas solo, Kwartet smyczkowy, Skrzypce, Obój, Klarnet)

 

6. „Nie nam, lecz Twemu Imieniu daj chwałę...” - PSALM 115 (Sopran i Mezzosopran solo, Chór żeński, Obój, Fortepian)


7. „Wznoszę swe oczy...” - PSALM 121
(Bas solo, Chór żeński, Skrzypce, Klarnet, Fortepian)


8. „Jeżeli Pan domu nie zbuduje...” - PSALM 127
(Sopran solo, Kwartet smyczkowy, Fortepian)


9. „Panie, moje serce...” - PSALM 131
(Tenor solo, Kwartet smyczkowy, Obój)


10. „Alleluja” PSALM 150
(Tutti)

PODRÓŻ MISTYCZNA

 

OBSADA :

3 Soprany, 2 Mezzosoprany, Alt, Bas

Fortepian

Narrator

 

* * *

 

1. WOKALIZA (na podróż...)

2. BYCIE 

3. MEDYTACJA

4. ETERNITY

5. PERŁA

6. ANTYFONA PROROCKA

7. MIŁOSNA ANTYFONA

8. Z CZTERECH WIATRÓW POWIEJ DUCHU... 

9. WIEDZA

10. PŁOMIEŃ 

 

„PODRÓŻ MISTYCZNA” to cykl arii, duetów i ensemble, skomponowanych dla uczennic Centrum Wokalistyki, przy udziale zaprzyjaźnionych artystów.
Treścią jest muzyczna i literacka ilustracja poszukiwań duchowych człowieka różnych kultur.
Autorka obszernie cytuje zarówno „Tao Te Ching” - księgę na której bazuje Konfucjonizm, jak i różnorodne i przebogate dzieła mistyki chrześcijańskiej.
Sporadycznie pojawia się poezja Adama Mickiewicza, oraz współcześnie żyjącej poetki - Marii Mańkowskiej (tomik „Blaski nocy”).
Tematyka wdzięczna i inspirująca, skłaniająca ku głębszej refleksji na temat sensu życia i roli człowieka w otaczającym go świecie.

MAŁE ORATORIUM NA WIELKIE TAJEMNICE

 

OBSADA :

6 głosów żeńskich

Skrzypce 

Fortepian

Narrator

 

* * *

 

POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI UTWORU :

 

1. PROLOG

2. RAJ UTRACONY

3. KRÓL

4. KRÓLOWA

5. PASCHA

6. NOWA ZIEMIA

 

Utwór skomponowany w 2013 roku. Treść Oratorium bazuje niemal w całości na biblijnych cytatach (Stary i Nowy Testament). Jest to kompozycja lekka, przejrzysta, jednocześnie refleksyjna. Chociaż Małe Oratorium powstało z myślą o prezentowaniu go w przestrzeniach sakralnych, to jednak przystępność utworu czyni stosownym wykonywanie go w każdych warunkach koncertowych.